Dni wolne 2014/15

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku

szkolnym 2014/2015

zgodnie z nowelizacją rozporządzenia o organizacji roku szkolnego 8 dni gimnazjum:

 

Additional information